Algemene Voorwaarden
PDF – 166,7 KB

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Privacy
Met de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wordt strikt
vertrouwelijk omgegaan. De gegevens blijven binnen ons bedrijf en
worden niet vrijgegeven aan derden. De verkregen informatie wordt
uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling en voor
het verstrekken van informatie over uw bestelling.


Algemeen
Door bij De Platenlounge een bestelling te plaatsen geeft u als consument
te kennen dat u met onze algemene en betalingsvoorwaarden
akkoord gaat. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Prijzen
Alle prijzen op de website van De Platenlounge zijn inclusief het huidig
geldende BTW tarief en exclusief verzendkosten. Over gebruikte
artikelen wordt door ons BTW afgedragen volgens de
margeregeling. Voor deze artikelen wordt geen BTW vermeld op de
site. De prijzen op De Platenlounge zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen en/of typefouten. De Platenlounge heeft het recht om de
consument te informeren over prijsfouten. Indien u als consument
niet akkoord gaat met de prijswijziging hebt u als consument het
recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Nabestellingen
kunnen niet automatisch tegen dezelfde prijs worden geleverd.


Levering
Wij proberen brievenbuspost op werkdagen waarvan wij voor 16.00
uur de betaling van hebben ontvangen op dezelfde dag via PostNL te
versturen.
Pakketpost wordt normaal gesproken binnen twee werkdagen verstuurd
via DHL of PostNL. Producten kunnen ook tijdens openingstijden in
onze winkel gehaald worden. Dit dient u dan wel bij de bestelling
kenbaar te maken. Uiteraard worden dan geen verzendkosten
berekend.


Reclameren
Als het geleverde bij aflevering niet blijkt te voldoen aan hetgeen is
overeengekomen behoort dit binnen drie dagen na levering aan ons
te worden gemeld. Wij zullen dan met u in overleg gaan om te
kijken hoe wij een en ander naar tevredenheid kunnen oplossen.


Betaling
Voor alle leveringen dient vooruit te worden betaald, tenzij
nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De betaling aan De Platenlounge kan gedaan worden d.m.v. een
bankoverschrijving, u kunt zelf een overboeking doen. Wanneer u via Ideal betaalt is dit direct zichtbaar op onze rekening en kunnen we tot versturen overgaan.
Wanneer u zelf de betaling via een overschrijving of
internetbankieren regelt, worden de goederen verstuurd wanneer
de betaling bij ons zichtbaar is. 


Annuleren, retourneren
U bent als consument gerechtigd om het geleverde – mits
ongebruikt en ongeopend – binnen acht dagen na levering te
retourneren. Retourzendingen dienen in de originele verpakking,
onbeschadigd en voldoende gefrankeerd verzonden te worden. U
dient vooraf uw retourzending bij ons te melden via e-mail:
info@marmur.nl
Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. De Platenlounge
behoudt zich het recht voor om niets of slechts een gedeelte van
het bedrag terug te betalen wanneer het duidelijk is dat de
producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
Uiteraard zullen wij dit in overleg communiceren.


Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
alles wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt bepaald,
alsmede alle andere van buiten komende oorzaken waarop
De Platenlounge geen invloed kan uitoefenen, en waardoor De Platenlounge
niet in staat is de verplichtingen na te komen.